Onze visie: Gezonde financiën voor een gezonde werknemer

Doordat de werknemer weer grip krijgt op zijn/haar financiële administratie, zal deze medewerker weer goed en optimaal inzetbaar zijn op de werkvloer.

NovaLuta biedt hulp bij financiële problemen

NovaLuta neemt de drempel weg door als secundaire arbeidsvoorwaarden hulp bij financiële problemen aan te bieden. In tegenstelling tot de meeste schuldhulpverleners neemt NovaLuta de financiële administratie van de werknemer niet over, maar begeleidt NovaLuta de werknemer naar een situatie waarbij de werknemer weer grip heeft op de eigen financiële administratie.

Door kennis en ervaring als gerechtsdeurwaarder kunnen wij de werknemer beter in zijn schulden begeleiden dan de gemiddelde schuldhulpverlening.

Wij kennen het incassotraject van binnen en van buiten, hierdoor zijn wij in staat goede regelingen te treffen en loonbeslagen te voorkomen. Daarnaast kunnen wij aan de werkgever goede adviezen verstrekken in het verwerken en voorkomen van loonbeslagen.

Bij 75% van de bedrijven komt geregeld (tot vaak) een deurwaarder langs die beslag legt op een deel van het loon van een werknemer.

Houdt de werkgever dit deel niet in van het salaris, dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de gehele schuld van de werknemer. Naast de administratieve rompslomp waarmee werkgevers te maken krijgen bij een loonbeslag, hebben werknemers met schulden vaak last van stress, concentratieproblemen, maken sneller ongelukken en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Daarnaast melden zij zich meer ziek.

De missie van NovaLuta is de werknemer financieel gezond te krijgen waardoor de werkgever weer gezonde en gemotiveerde werknemers krijgt. Hierdoor wordt de schade die de werkgever oploopt bij financieel ongezonde werknemers beperkt. Wij hanteren hiervoor een andere aanpak dan de gebruikelijke schuldhulpverlening. Het “wat en hoe” van onze inzet hangt af van de specifieke situatie. U kunt rekenen op vakmanschap en een inspirerende aanpak waardoor de medewerkers grip krijgen op hun financiële situatie.

Dat is het probleem van de werknemer!

Zeker is het een probleem van de werknemer zelf. Dit probleem zal de werknemer niet loslaten op zijn/haar werk. Sterker, het probleem zal zoals hierboven beschreven vroeg of laat ook het probleem van de werkgever worden. Bij vroegtijdig hulp aanbieden vanuit de werkgever kan de financiële situatie van een werknemer snel verbeterd worden. Door als secundaire arbeidsvoorwaarde deze hulp te bieden, zijn zowel werknemer als werkgever gebaat. Een werknemer zonder financiële zorgen is een betere en optimaal inzetbare medewerker!

NovaLuta bestaat uit opgeleide gerechtsdeurwaarders met meerdere jaren ervaring als deurwaarder en alle overige facetten van dit vak. NovaLuta is in staat om anders te kijken naar de "schuldenproblematiek". Doordat NovaLuta de administratie niet overneemt maar samen met werknemer aan een gezonde financiële situatie werkt, zal de werknemer ook beter in staat zijn om grip op de financiën te houden.

De voordelen van NovaLuta

Voordelen werkgever

 • Daling ziekteverzuim
 • Productieve werknemers
 • Minder tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden
 • Daling omzetverlies
 • Minder fraude of diefstal
 • Verbetering werksfeer
 • Minder deurwaarders voor loonbeslag
 • NovaLuta kan de werkgever adviseren in het verwerken en voorkomen van loonbeslagen

Voordelen werknemer

 • Snel overzicht financiële situatie, schuldeisers
 • Orde en rust in financiën
 • Persoonlijke begeleiding
 • Kosten besparend (incassokosten, executiekosten, boete, rentes enz.)
 • Snel hulp (geen wachtlijsten)
 • Als secundaire arbeidsvoorwaarde via werkgever
 • Eenvoudige en overzichtelijke voorbeelden voor regelingen, correspondentie etc.
 • Eenvoudige maandelijkse berekening financiële situatie

Investering

Als werkgever kunt u onze dienstverlening als secundaire arbeidsvoorwaarden inzetten. De kosten die u maakt zijn aftrekbaar via de werkkostenregeling. U investeert in uw werknemers en krijgt daar gezonde fitte werknemers voor terug.

Na ongeveer 6 maanden begeleiding zorgen wij ervoor dat uw werknemer weer grip heeft op de eigen financiële situatie. Na deze periode kunnen wij ook nog de nodige begeleiding bieden.